Bazy Elastomerowe

Kauczuk naturalny NR i Kauczuk sztuczny SBR

Proponowane przez nas wyroby gumowe na bazie kauczuku naturalnego, charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, dużą odpornością chemiczną, obojętnością wobec żywności, lekarstw oraz w kontakcie bezpośrednim z ciałem ludzkim. Wszystkie te czynniki dają możliwość użytkowego zastosowania ich w charakterze uniwersalnym, w zakresach twardości 35-90 st. ShA oraz w temperaturach 60-90 stopni. Oferowane grupy produktów to:

Ustniki

Zaworki oddechowe

Membrany

sprężysto-elastyczne połączenia "metal-guma-metal"

różne typy uszczelnień

Kauczuk nitrylowy NBR

Wyroby gumowe tej grupy oparte są na kauczukach nitrylowych, które charakteryzują się doskonała odpornością na działanie cieczy polarnych począwszy od wody poprzez kwasy, zasady, oleje, smary na silnych rozpuszczalnikach skończywszy. Produkujemy uszczelnienia w zakresie twardości 35-90 st. ShA, dobrze znoszące podwyższone temperatury do 120 stopni, a także odporne na ścieranie i małym odkształceniu trwałym. Proponujemy następujące grupy wyrobów:

membrany dla gazownictwa

uszczelki techniczne dla wodociągów, kanalizacji

elementy gumowe aparatury chemicznej

wykładziny, kształtniki, złączki gumowe

uszczelnienia

Kauczuk EPDM

Wulkanizaty na bazie EPDM posiadają dobre własności mechaniczne, niskie odkształcenie trwałe i szczególnie dużą odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych (tlen, ozon, światło). Zachowują także swe pierwotne właściwości tj. wytrzymałość, elastyczność, tak w podwyższonej temperaturze do 120 st., jak i sporo poniżej 0 st. Wpływ substancji polarnych na parametry mechaniczne wyrobów jest znikomy. Wulkanizaty posiadają także własności elektroizolacyjne:

uszczelnienia instalacji gazowych, w szczególności tlenowych, propoan-butan

przelotki, osłony wiązek elektrycznych

uszczelki

kształtki narażone na działanie zmiennych warunków atmosferycznych

Kauczuk silikonowy

Wyroby silikonowe stanowią specyficzną grupę produktów. Charakteryzują się one bowiem doskonałymi parametrami mechanicznymi przy bardzo dobrej odporności na wysoką temperaturę do 300 stopni przy jednoczesnej niskiej temperaturze kruchości -55 stopni. Ta grupa produktów posiada także doskonałe własności elektroizolacyjne w jednym typie oraz własności elektroprzewodzące w innym typie. Niezwykle ważną zaletą, jest ich wyjątkowa obojętność fizjologiczna. Stąd też niezwykle szeroki wachlarz zastosowań produktów silikonowych:

elastyczne elektroizolatory

maski, półmaski, membrany aparatów ratunkowych i medycznych

płyty, wykładziny odprowadzające ładunki elektryczne

przemysł poligraficzny

uszczelki dla przemysłu spożywczego

elementy artykułów gospodarstwa domowego

Poliuretan

Produkty poliuretanowe zbliżone są własnościami do produktów kauczukowych. Odznaczają się jednak nie porównywalną odpornością na ścierani. Możemy uzyskać produkt o niespotykanym rozrzucie twardości od 15 st. Sha do 80 st. ShD. Wyroby tej grupy przenoszą znacznie większe obciążenia przy ściskaniu i zginaniu niż wyroby kauczukowe. Są także odporne na działanie warunków atmosferycznych. Nadają się doskonale do produkcji wielkoseryjnej (PU termoplastyczne) jak i jednostkowej (PU lane). Produkty tej grupy znajdują zastosowanie w takich dziedzinach gospodarki jak:

transport jako okładziny wałków, rolek, kół

przemysł maszynowy jako sprzęgła, okładziny

przemysł włókienniczy, drzewny, meblowy

górnictwo

Kauczuk butylowy

Korzystając z bazy kauczuku butylowego, proponujemy wyroby w zakresach twardości 40-80 st. ShA. Mając do dyspozycji ich umiarkowane własności mechaniczne, wykorzystujemy niespotykaną u innych, zdolność tłumienia drgań oraz niezwykle niską przepuszczalność gazów i par. Dlatego też w naszej ofercie można znaleźć produkty:

amortyzatory gumowe, gumowo- metalowe

poduszki gumowe

wibroizolatory

uszczelki gazowe, cieczy gorących, instalacji chemicznych, membrany

grzejki elastyczne